StartDivisionsProductsNewsCompetenceContactAbout usScientific Projects
NewsEventsSelected Publications The Press
Immobilization of bacterial cells

Vinnova is a government body that will help boost growth and welfare in the country by financing needs-driven research.
www.vinnova.se

Protista, Cambrex Karlskoga AB, GE Healthcare Bio-Sciences AB, Perstorp Speciality Chemicals, R&D, SIK and Lund University has got MSEK 15,5 to develope new process technology for immobilized bio catalysts. 2008-06-13.

Pressmeddelande, 2008-06-13

VINNOVA satsar 48 miljoner på industriell
bioteknik

Användning av enzymer och mikroorganismer vid framställning av kemikalier, material och energi kan ge både mindre miljöbelastning och bättre produkter. VINNOVA satsar därför inom programmet Industriell bioteknik 48 miljoner kronor på tre projekt som drivs av Perstorp Speciality Chemicals, Cambrex Karlskoga och AstraZeneca Process R&D i Södertälje.

Industriell bioteknik innebär användning av enzymer och mikroorganismer för att framställa kemikalier, material och energi. Detta kan användas inom en rad industrier, till exempel papper och massa, livsmedel, foder, textil och läkemedel. Industriell bioteknik innebär att processerna kan ge höga utbyten av en specifik produkt, med låg energiåtgång och mindre avfall. VINNOVAs program Industriell bioteknik finansierar FoU som ger mer miljövänliga processer kopplade till ekonomisk tillväxt. Tre projekt finansieras nu med sammanlagt 48 miljoner kronor under 5 år. Projekten medfinansieras av industrin.

Följande tre projekt finansieras:

Utveckling av processteknik för immobiliserade biokatalysatorer finansieras med 15,5 miljoner kronor under 5 år för att utveckla ett effektivare utnyttjande av biokatalysatorer för ökad produktivitet, minskad miljöbelastning och förbättrad processekonomi. De biokatalytiska processerna ska bland annat ge hög produktrenhet, minimala mängder avfallsprodukter och låg miljöpåverkan. Projektet är ett samarbete mellan Cambrex Karlskoga, Lunds universitet, Protista International, SIK, GE Healthcare Biosciences och Perstorp Specialty Chemicals. Projektledare: Ulf Sjöstrand, Cambrex Karlskoga.

Industriell Bioteknik för produktion av plattform kemikalier finansieras med 18 miljoner kronor under 5 år för att utveckla en bioplattform för kemikalietillverkning där organiska syror kan produceras. Användningen av bioteknik istället för fossila råvaror ger en rad positiva effekter på miljön. Projektet är ett samarbete mellan Perstorp Speciality Chemicals, Lunds universitet, BonaKemi, Danisco, Göteborg Energi, Indienz och Lyckeby Stärkelse. Projektledare: Stefan Lundmark, Perstorp Speciality Chemicals, R&D.

BIO-AMINES finansieras med 14,5 miljoner kronor under 5 år för att ersätta klassisk kemisk syntes med biokatalys inom läkemedelstillverkning och kemikalieindustrin. Enzymer ska skräddarsys med ny teknologi för framställning av en stor mängd unika produkter. Användningen av biokatalys ger till exempel både mindre avfallsprodukter och mindre miljöpåverkan. Projektet är ett samarbete mellan AstraZeneca Process R&D, KTH Biokemi, KTH Bioprocessteknologi och Cambrex Karlskoga. Projektledare: Vahak Abedi, AstraZeneca Process R&D, Södertälje.

KONTAKT Margareta Danielsson, VINNOVA, telefon 08-473 31 85
NEWS ARCHIVE
Industriell bioteknik 2011

Click hear to...

Read more »
Good creditworthiness

logga_uc

Read more »
Indian Institute of Technology, Kanpur INDIA
Under development...
Read more »
Immobilization of bacterial cells
Vinnova is a government body that will help boost growth and welfare in the coun...
Read more »
Protista International AB  |  P.O. Box 86  |  SE-267 22 Bjuv, Sweden  |  Phone +46 42 829 10  |  Fax +46 42 833 01  |  info@protista.se